Spirometria

Spirometria

Podstawowym badaniem służącym do oceny wydolności układu oddechowego jest spirometria. Badanie to jest niezbędne do rozpoznania obturacji dróg oddechowych oraz oceny stopnia jej zaawansowania. Jest kluczowym badaniem diagnostycznym w astmie oskrzelowej, jak również służy do monitorowania przebiegu choroby.

W ramach badania spirometrycznego można wykonać rejestrację spirogramu podczas spokojnego oddychania, czyli spirometrię statyczną oraz badanie krzywej przepływ-objętość podczas manewru natężonego wydechu, czyli spirometrię dynamiczną.

Spirometria jest nieinwazyjna i bezbolesna. Jednakże w pewnych sytuacjach klinicznych, takich jak na przykład świeży zawał serca, tętniak czy odma opłucnej, nie można jej wykonać.

Do badania pacjent musi być odpowiednio przygotowany, m.in. odstawić niektóre leki zgodnie z zaleceniami lekarza, czy też nie palić tytoniu bezpośrednio przed badaniem.