Astma

Jedną z najczęściej występujących chorób dróg oddechowych jest astma. Pojawić się może u ludzi w każdym wieku. Jest heterogenną chorobą charakteryzującą się przewlekłym stanem zapalnym dróg oddechowych. Dochodzi w niej do ograniczenia przepływu powietrza przez drogi oddechowe w wyniku skurczu mięśni gładkich, obrzęku błony śluzowej oskrzeli oraz nadmiernej produkcji wydzieliny śluzowej.

Charakterystyczne dla astmy jest występowanie takich objawów, jak kaszel, świszczący oddech, duszność, czy uczucie ucisku w klatce piersiowej. Dolegliwości te występują o zmiennej częstotliwości oraz nasileniu.

Astma jest najczęstszą chorobą przewlekłą układu oddechowego u dzieci oraz jedną z najczęstszych wśród dorosłych. Cierpi na nią od 9 do 11 % populacji polskiej. W zdiagnozowaniu astmy pomaga między innymi przeprowadzana w naszym centrum spirometria - badanie pozwalające na ocenę wydolności układu oddechowego.

Przyczyny astmy

Na rozwój choroby ma wpływ szereg czynników genetycznych oraz środowiskowych. Istotne znaczenie mają m.in. narażenie na alergeny, przebyte wirusowe infekcje układu oddechowego w dzieciństwie, narażenie na dym tytoniowy (palenie czynne oraz bierne), zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego oraz niewłaściwa dieta.

Do zaostrzenia astmy lub wyzwolenia napadu astmatycznego może dojść w wyniku: narażenia na alergeny, zakażenia układu oddechowego, wysiłku fizycznego, bardzo silnych emocji (śmiechu, płaczu, złości), stresu, zmiany pogody, ekspozycji na dym tytoniowy czy inne czynniki drażniące.

Astma jest chorobą nieuleczalną, ale prawidłowe jej leczenie pozwala kontrolować chorobę u większości pacjentów. Dobrze prowadzony pacjent z astmą nie powinien mieć żadnych ograniczeń fizycznych, np. może uprawiać sport, a dziecko ćwiczyć na lekcjach wychowania fizycznego.

Kompleksowe leczenie tej choroby oferuje Centrum medyczne MEDIDENS w Częstochowie. Zapraszamy!