Dr n. med. Joanna Marciniak

Dr n. med. Joanna Marciniak
Specjalista w zakresie alergologii i pediatrii

Joanna Marciniak jest absolwentką Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Odbyła roczne studia zagraniczne w ramach programu Socrates-Erasmus na Uniwersytecie w Bochum w Niemczech.

Uzyskała stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk medycznych, w dyscyplinie medycyna, w specjalności pediatria nadany przez Wydział Lekarski Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu na podstawie rozprawy doktorskiej pod tytułem "Wpływ atopowego zapalenia skóry na jakość życia chorych dzieci oraz ich rodziców".

Szkolenie specjalizacyjne z zakresu pediatrii odbyła w Klinice Pediatrii, Alergologii i Kardiologii w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym nr 1 we Wrocławiu.

Szkolenie specjalizacyjne z zakresu alergologii odbyła w Klinice Immunologii, Reumatologii i Alergii w Centralnym Szpitalu Klinicznym Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

Opracowała  polską wersję językową kwestionariusza oceniającego wpływ choroby dermatologicznej na jakość życia rodziny na podstawie angielskiej wersji „The Family Dermatology Life Quality Index” autorstwa profesora Finlaya oraz doktora Basry z Uniwersytetu Cardiff (Walia).

Członkini Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego oraz Polskiego Towarzystwa Alergologicznego.

Prezentowała na posiedzeniach PTP m.in. pracę kazuistyczną pt.: „Powikłania płucne u połykaczki ognia” oraz pracę kazuistyczną pt.: „Przypadek alergii pokarmowej o ciężkim przebiegu”.

2008 – 2009 staż podyplomowy w Dolnośląskim Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu
2009 – 2015 Klinika Pediatrii, Alergologii i Kardiologii w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym nr 1 we Wrocławiu
2015 – 2017 Klinika Immunologii, Reumatologii i Alergii w Centralnym Szpitalu Klinicznym Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
Od 2011 prowadzenie Indywidualnej Praktyki Lekarskiej jako alergolog w Częstochowie.

Autorka oraz współautorka prac naukowych oraz doniesień zjazdowych z dziedziny pediatrii oraz alergologii.

Publikacje:

 1. Joanna Marciniak, Marek Jutel: Znaczenie mastocytozy w reakcjach anafilaktycznych.
  Postępy Dermatologii i Alergologii 2006 T.23 z.1; s. 17-20;
 2. Monika Heisig, Jacek Szepietowski, Joanna Marciniak: Zastosowanie emolientów w atopowym zapaleniu skóry.
  Zakażenia 2012 T. 12 nr 4; s. 87-90;
 3. Beata M. Sobieszczańska, Urszula Kasprzykowska, Anna Duda-Madej, Anna Secewicz, Joanna Marciniak, Grażyna Gościniak: Relevance of serology for mycoplasma pneumoniae infection among children with persistent cough. Adv. Clin. Exp. Med. 2014 Vol.23 no.2; s. 185-190;
 4. Hanna Danielewicz, Wanda Balińska-Miśkiewicz, Joanna Marciniak, Danuta Kalita, Anna Drabik-Chamerska, Andrzej Boznański, Anna Dębińska: PCR tests in atypical infections of respiratory tract in children and the impact of these infections on the childhood asthma. Eur. Respir. J. 2014 Vol.44 suppl.58; poz.P1759.
  24rd European Respiratory Society Annual Congress. Munich (Germany), 6-10 September 2014. Abstracts;
 5. Joanna Marciniak, Adam Reich, Jacek Szepietowski: The Family Dermatology Life Quality Index – opracowanie i walidacja polskiej wersji językowej. Forum Dermatol. 2016 T.2 nr 1; s. 24-28;
 6. Joanna Marciniak, Adam Reich, Jacek C. Szepietowski: Quality of life of parents of children with atopic dermatitis. Acta Derm.-Venereol. 2017 Vol.97 no.6; s.711-714.

Doniesienia zjazdowe:

 1. Joanna Marciniak: Osobliwości atopowego zapalenia skóry u najmłodszych dzieci – spojrzenie pediatryczne. IX Sympozjum Naukowo-Szkoleniowe Polskiej Akademii Dermatologii i Wenerologii. Wisła 29.05. – 01.06.2014 r.
 2. Joanna Marciniak: Wpływ atopowego zapalenia skóry na jakość życia chorych dzieci i ich rodziców – sesja plakatowa. Forum Młodych Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego. XXVI Sympozjum Sekcji Alergologicznej Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego. Warszawa, 13-14.11.2014 r.
 3. Joanna Marciniak, Adam Reich, Jacek Szepietowski: Jakość życia rodziców dzieci z atopowym zapaleniem skóry. 31. Zjazd Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego. Wrocław, 11-14.05.2016 r.
 4. Joanna Marciniak, Adam Reich, Jacek Szepietowski: The Family Dermatology Life Quality Index – opracowanie i walidacja polskiej wersji językowej. 31. Zjazd Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego. Wrocław, 11-14.05.2016 r.

Uczestniczyła w licznych kursach oraz kongresach naukowych.